Tin Tức
KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 30/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI KINH TẾ - XÃ HỘI

Từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 liên tục diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng, gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 5 năm 2021-2025.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1539/UBND-THNC ngày 16/02/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 và Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch của ngành trong năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội (Kế hoạch số 904/KH-SCT ngày 24/2/2022) nhằm thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp phục hồi và phát triển công nghiệp – thương mại trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp – thương mại trong từng năm và giai đoạn 2021-2025, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh Đồng Nai.
 


Xưởng gốm công ty TNHH Hoàn Mỹ (hình minh họa)


Theo đó, tại Kế hoạch, đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2022 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện, cụ thể:
* Phấn đấu phục hồi, phát triển nhanh các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đợt bùng phát dịch Covid-19 năm 2021. Trong đó, phấn đấu trong năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng 7-8% so năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 9-10%; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,0-8,5%; kim ngạch nhập khẩu tăng 10-11%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử đạt 10%.
* Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra như:
- Tiếp tục tham mưu triển khai các nhóm nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh về điều chỉnh các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn và Kế hoạch số 14390/KH-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong đó:
+ Tập trung triển khai Chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2021-2022 và sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.
+ Theo dõi sát diễn biến tình hình hàng hóa ở các cửa khẩu biên giới, nhất là đối với hàng hóa nông sản. Kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để phối hợp điều tiết hàng hóa xuất khẩu phù hợp với thực tiễn, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
+ Chỉ đạo Ngành Điện và các doanh nghiệp sản xuất oxy y tế, hóa chất tẩy rửa, dung dịch sát khuẩn xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp kịp thời, an toàn liên tục, không để thiếu hụt nguồn cung trong những trường hợp cấp bách.
+ Tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, thành lập một hoặc nhiều “Tổ an toàn Covid” để thích ứng với “trạng thái bình thường mới”, tránh nguy cơ lây nhiễm cao dẫn đến phải ngừng sản xuất do thiếu hụt nguồn lao động.
- Phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách mới, làm căn cứ triển khai cho giai đoạn 2021- 2025 như: Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng điện nông thôn giai đoạn 2021-2025; Chính sách Quy định đấu thầu quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh
- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai cụ thể hóa các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được Bộ Công Thương, UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu đưa các nội dung Nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước đến với doanh nghiệp, người dân biết, thụ hưởng, trọng tâm gồm:


+ Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025.
+ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp: Hoàn thành việc thẩm định hồ sơ để hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng CCN Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc; phấn đấu triển khai đầu tư 02 cụm chế biến sâu nông sản tại 2 huyện Định Quán, Cẩm Mỹ của tỉnh.
+ Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại.
+ Kế hoạch số 3681/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025.
+ Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
+ Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021- 2025: phối hợp mời gọi các dự án đầu tư các vào loại hình kinh doanh thương mại hiện đại; đầu tư dịch vụ logistic.
+ Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025: Năm 2022, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở tham gia, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT tỉnh.
+ Chương trình thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chủ lực của tỉnh: Năm 2022, tập trung triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ thông tin về thị trường xuất khẩu; tuyên truyền về các Hiệp định Thương mại tự do đa phương và song phương mà Việt Nam đã tham gia ký kết đến doanh nghiệp.
+ Kế hoạch cung cấp điện hàng năm trên địa bàn tỉnh: Năm 2022, bảo đảm đủ nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh, hạn chế đến mức tối đa việc cắt điện; giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Điện lực Đồng Nai và việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện.
+ Kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp: Năm 2022, tập trung vào công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc áp dụng; Khảo sát, đánh giá, hỗ trợ doanh nghiệp đề ra các giải pháp sản xuất tiết kiệm, hiệu quả.
+ Chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2021- 2025: Năm 2022, tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức chương trình theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM; Thực hiện các hình thức XTTM mới thông qua môi trường kỹ thuật số. 
+ Chương trình khuyến công giai đoạn 2021- 2025: Năm 2022, vận động mời gọi thêm các cơ sở tham gia nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, điểm bán sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai.
Trong quá trình thực hiện, sẽ bám sát Chương trình, Nghị Quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Bộ công Thương, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các Sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan để đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả của các nhiệm vụ đề ra./.

 

Zalo
news_detail-news