Tin Tức
Kế hoạch số 932/KH-SCT về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 25/02/2022, Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch số 932/KH-SCT về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022​. Với mục tiêu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí về trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến Chương trình cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2021-2030; thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tích cực đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính nhằm hoàn thiện các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ công tác tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong năm 2022, Sở Công Thương sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh, một số nội dung như:

a. Những nội dung cơ bản của các chủ trương, chính sách cải cách hành chính của nhà nước có liên quan đến người dân. doanh nghiệp.

b. Bộ thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định của UBND tỉnh (nội dung TTHC; cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác, sử dụng các biểu mẫu...).

c. Hướng dẫn cách thức, nội dung cần biết khi thực hiện TTHC; thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ qua mạng mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

d. Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy dịnh pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân. doanh nghiệp.

đ. Các địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

e. Chương trình khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan và các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.​

Việc nắm bắt các thông tin, sẽ góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính ( Websitecongthuongdongnai)

Zalo
news_detail-news