Tin Tức
Kết quả thực hiện công tác khuyến công và tư vấn 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý IV năm 2022

Căn cứ Chương trình công tác khuyến công và tư vấn năm 2022 kết quả thực hiện công tác khuyến công và tư vấn 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý IV năm 2022 như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022

1. Kết quả thực hiện công tác khuyến công

Tổ chức Lễ Khai trương phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Tổ chức Lễ Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Thợ giỏi năm 2021.

Thực hiện quyết toán tài chính năm 2021.

Tham mưu Sở Công Thương trình UBND tỉnh Kế hoạch khuyến công năm 2022 (được phê duyệt tại Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 24/3/2022).

Tiếp tục triển khai đề án “Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công” giai đoạn 2022 – 2025: Tham mưu Sở Công Thương ban hành Quyết định công nhận và thực hiện ký kết hợp đồng với cộng tác viên; Tổ chức Lễ ra mắt và tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công ; Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ của mạng lưới cộng tác viên năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động quý 2/2022 và triển khai nhiệm vụ quý 3/2022; Tham mưu điều chỉnh thay đổi 01 tổ trưởng và 01 cộng tác viên của huyện Long Thành, 01 cộng tác viên huyện Tân Phú, 01 cộng tác viên huyện Trảng Bom.

Thực hiện 18 chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; Xây dựng và phát hành bản tin khuyến công quý 1, 2, 3/2022 với số lượng 1.200 cuốn; thiết kế, in ấn 1.000 cuốn brochure sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2021; Duy trì cập nhật website và cơ sở dữ liệu ngành Công Thương.

Duy trì hoạt động phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu và sản phẩm OCOP; báo cáo đánh giá hoạt động phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm qua 8 tháng hoạt động  và đề xuất phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Theo dõi kết quả phê duyệt kinh phí thực hiện đề án “Hỗ trợ duy trì Phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai” đã trình UBND tỉnh.

Đã và đang triển khai các đề án đã được phê duyệt, bao gồm: Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương; Học tập kinh nghiệm; Tuyên truyền; Hội chợ triển lãm, Nâng cao năng lực quản lý.

Thực hiện thủ tục giải ngân theo quy định đối với các đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị đã trình năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt (Công ty TNHH Tương Lai, Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL và Công ty TNHH Tam Hiệp Thành) và tiếp tục theo dõi kết quả phê duyệt đối với đề án đã trình UBND tỉnh (Công ty TNHH Thực phẩm CoCo Việt Nam).

Hoàn thành việc cập nhật hồ sơ điện tử đối với 18 hồ sơ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; Đôn đốc và tổng hợp hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú; Hồ sơ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương năm 2022.

Tổ chức gian hàng chung của tỉnh Đồng Nai tại tỉnh Ninh Thuận từ ngày 18/8 – 24/8/2022.

Tổ chức đoàn công tác khảo sát học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công và sản xuất chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng.

Trình phương án tự chủ tài chính của Trung tâm năm đầu ổn định (năm 2022) giai đoạn 2022 – 2026 (được phê duyệt tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 15/4/2022).

Tổng hợp  và trình điều chỉnh kế hoạch khuyến công năm 2022 của các địa phương. Tổng hợp đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023.

Thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ và tiêu hủy tài liệu theo quy định.

Thực hiện quy trình thanh lý số tài sản và công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng; số vật tư thu hồi do tháo dỡ công trình của trụ sở làm việc.

Thực hiện thủ tục xin chủ trương về kinh phí và thuê đơn vị tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ngành công thương thuộc lĩnh vực khuyến công.

Đề xuất các nội dung thực hiện chuyển đổi số của ngành công thương.

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Tiếp tục thực hiện quy trình mua xe bán tải theo quy định và thực hiện thanh lý và đấu giá 03 xe ô tô; việc trả trụ sở làm việc tại KP1, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Kết quả thực hiện công tác tư vấn công nghiệp

Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục quyết toán công trình dự án “Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc của Trung tâm”.

Tiếp tục triển khai các hợp đồng đã ký kết và tìm hiểu, ký kết

II. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong quý IV năm 2022

1. Nhiệm vụ công tác khuyến công

Tổ chức gian hàng chung của tỉnh Đồng Nai và vận động các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ triển lãm tại tỉnh Tây Ninh và Long An

Tập huấn về các nội dung khởi sự doanh nghiệp, quản trị kinh doanh cho 300 người là cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ và các đối tượng khác tại các huyện Định Quán, Tân Phú, Nhơn Trạch, Xuân Lộc và Thống Nhất.

Tiếp tục triển khai đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên: triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ, khối lượng công việc của Tổ trưởng/CTV trong quý 4/2022; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của mạng lưới cộng tác viên.

Thực hiện 06 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, định kỳ 02 chuyên đề/tháng; Phát hành bản tin quý 4/2022; Thống kê số liệu CNNT; Cập nhật website Trung tâm và cơ sở dữ liệu ngành Công Thương.

Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và tham gia bình chọn cấp khu vực. Dự kiến có 15 sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận và khen thưởng sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 05 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực,

Tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương. Dự kiến có 55 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thợ giỏi.

Tổ chức 04 Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật mới có thể áp dụng vào sản xuất CNNT với khoảng 200 người tham dự.

Triển khai đề án “Hỗ trợ duy trì Phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai” đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo dõi kết quả phê duyệt kinh phí liên quan đến xây thẩm tra định mức kinh tế kỹ thuật và dựng giá dịch vụ công ngành công thương thuộc lĩnh vực khuyến công; thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để triển khai ký hợp đồng xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ngành công thương thuộc lĩnh vực khuyến công.

Tổng hợp đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2022 và tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2023.

2. Nhiệm vụ công tác tư vấn công nghiệp

Tiếp tục triển khai các hợp đồng đã ký kết và tìm kiếm, ký kết các hợp đồng mới thuộc lĩnh vực thiết kế quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư; Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu, tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát thi công; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công – TDT.

3. Giải pháp thực hiện

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách khuyến công, phối hợp với các phòng kinh tế/kinh tế và hạ tầng rà soát, thẩm tra điều kiện thụ hưởng chính sách khuyến công của cơ sở CNNT để hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đề án, nhiệm vụ đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực cộng tác viên khuyến công để nắm bắt diễn biến tình hình sản xuất CNNT và nhu cầu hỗ trợ khuyến công của cơ sở CNNT trong các tháng còn lại của năm; đồng thời phát huy vai trò của Tổ trưởng/CTV trong việc tham mưu, đề xuất triển khai đề án, nhiệm vụ khuyến công phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. 

Theo dõi, báo cáo Sở Công Thương kịp thời đôn đốc, nhắc nhở UBND các huyện, thành phố sớm hoàn thành các đề án, nhiệm vụ khuyến công năm 2022 triển khai trên địa bàn và đảm bảo tiến độ, chất lượng báo cáo đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023 đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục tiêu, yêu cầu cũng như các quy định khác về hoạt động khuyến công; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí khuyến công đúng quy định.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news