Tin Tức
Kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 28/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 1105/KH-SCT ngày 08/3/2022 của Sở Công Thương triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2022. Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (Trung tâm) đã quán triệt viên chức trong Trung tâm nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động toàn thể viên chức đơn vị sử dụng hàng Việt Nam và coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng Việt Nam. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) và các đối tượng có liên quan. Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chính sách pháp luật về phát triển công nghiệp, khuyến công; giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Thông qua hoạt động khuyến công, các cơ sở CNNT đã ý thức được ý nghĩa của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chính là tạo ra “cơ hội kinh doanh” tại thị trường nội địa cho nhà sản xuất trong nước. Từ đó, sản phẩm, hàng hóa CNNT hiện nay đã được cải thiện đáng kể về mẫu mã, chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã triển khai một số hoạt động gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cụ thể:

Đối với nhóm nhiệm vụ thông tin truyền thông

Tuyên truyền khuyến công là một trong những nội dung chủ yếu của công tác khuyến công tỉnh Đồng Nai. Hình thức tuyên truyền đa dạng như tiếp cận tư vấn trực tiếp cho  cơ sở CNNT, trao đổi qua điện thoại, gián tiếp qua Bản tin khuyến công, đăng tải banner, kết nối đường link website http://nhandienhangvietnam.vn và Fanpage Tự  hào  hàng  Việt  Nam http://www.facebook.com/TuhaohangVietNam.vn vào webite của Trung tâm. Song song đó, vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối hàng Việt Nam thực hiện tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với hình thức phù hợp, thiết thực.
Trung tâm cũng đã phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện và phát sóng 12 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai; duy trì, cập nhật thông tin trên website của Trung tâm, phát hành 800 cuốn Bản tin Khuyến công,

Đoàn Sở Công Thương Lâm Đồng tham quan công ty TNHH gốm mỹ nghệ XK Kim Long

 
Đối với nhóm nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam
Theo nhiệm vụ được Sở Công Thương giao, từ cuối năm 2021 Trung tâm đã hoàn thành dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở Trung tâm, hình thành phòng trưng bày sản phẩm CNNT tiêu biểu kết hợp điểm bán sản phẩm OCOP (Showroom). Được UBND tỉnh, Sở Công Thương quan tâm đầu tư, Showroom đã khai trương và đi vào hoạt động từ đầu tháng 01/2022, là địa điểm tin cậy để các đơn vị có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNTN tiêu biểu, OCOP tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến người tiêu dùng, các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh. Hiện Trung tâm đã vận động và trưng bày trên 2.000 sản phẩm với 177 loại sản phẩm CNNT tiêu biểu; 28 loại sản phẩm OCOP của 141 cơ sở/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
Gỗ mỹ nghệ Đồng Nai
Cũng theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Công thương, Trung tâm tạo lập trang mạng xã hội như facebook và zalo với tên là Phòng trưng bày để đăng tải các thông tin hình ảnh sản phẩm, hoạt động để quảng bá các sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm OCOP đang được trưng bày tại Showroom. Đến nay, đã giới thiệu hình ảnh sản phẩm cùng với hoạt động của các cơ sở CNNT tiêu biểu trên trang facebook và zalo với số lượng 20 clip, 75 bài đăng kèm 400  hình ảnh sản phẩm, thông tin cơ sở CNNT.

 


Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch số 1105/KH-SCT ngày 08/3/2022 của Sở Công Thương, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến công lồng ghép triển khai thực hiện nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cụ thể:
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến cơ sở CNNT và cá tổ chức, cá nhân có liên quan bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở khai thác triệt để ưu thế của phương tiện thông tin đại chúng và các ứng dụng mạng xã hội trên internet.
- Tổ chức gian hàng chung tham gia 03 hội chợ triển lãm trong nước với khoảng 200 sản phẩm được quảng bá, giới thiệu; 900 lượt khách tham quan gian hàng; 03 - 04 hợp đồng ghi nhớ được ký kết; hỗ trợ kinh phí 8 gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước; Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Dự kiến có 15 sản phẩm được công nhận và khen thưởng sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Đăng ký 20 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. 
- Tập huấn về các nội dung khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh cho 300 người là cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ và các đối tượng khác theo Chương trình phối hợp giữa Sở Công Thương và các tổ chức chính trị - xã hội./.

Zalo
news_detail-news