Hoạt động tư vấn
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016-2020

Tình hình triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020: Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020”, Sở Công Thương Đồng Nai đã chỉ đạo Trung tâm Tư vấn Công Nghiệp (Nay là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công Nghiệp), tham mưu trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 – 2015 và Kế hoạch SXSH trong công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. Qua 05 năm thực hiện, việc áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt được những kết quả khả quan:

- Tổ chức được 25 lớp tập huấn và đào tạo về sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp và tiết kiệm năng lượng (TKNL) cho cán bộ của các Sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả có trên 2.000 cán bộ của hơn 1.500 cơ sở, doanh nghiệp tham dự.

 

                   

   Hình ảnh hội nghị tập huấn về SXSH và TKNL

- Khảo sát thực tế khoảng 150 doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất công nghiệp tại các KCN, CCN để thu thập thông tin, lựa chọn đơn vị xây dựng điển hình về SXSH. Hỗ trợ tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp 15 lớp với khoảng 750 cán bộ quản lý, công nhân tham gia (mỗi năm 05 lớp tại 05 doanh nghiệp điển hình, mỗi lớp khoảng 50 người) và lập Báo cáo đánh giá nhanh SXSH cho 25 cơ sở (mỗi năm 05 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh).

- Tổng hợp thông tin, biên soạn, thuê in, phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về SXSH. Chuyên san sau khi in ấn phát hành được phát cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các KCN, Cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả thực hiện phát hành trên 10.000 cuốn gửi tới trên 1.500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 • Biên soạn 20 chương trình tuyên truyền về SXSH lồng ghép với chương trình sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng, thu CD để phát trên đài phát thanh các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
 • Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH thông qua Bản tin Ban quản lý các khu Công nghiệp Đồng Nai. Kết quả đã thực hiện biên soạn 32 bản tin, phát hành trên 16 số, với số lượng khoảng 80.000 bản, được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Từ năm 2018 đến nay hàng năm đều tuyên truyền trên Báo Lao động Đồng Nai: 4 số/quý, phát hành 12 số trong 4 quý.
 • Xây dựng chương trình, quay Video chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát định kỳ trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Kết quả thực hiện đã phát hành 20 chương trình phóng sự với thời lượng khoảng 07 phút/chương trình, phát với tần suất 02 lần/tháng (Phát sóng trên đài truyền hình Đồng Nai trên 40 lần với thời lượng khoảng 280 phút).
 • Thiết kế, đặt in băng rôn, treo tại các KCN, CCN, trung tâm của 11 huyện, thành phố. Kết quả thực hiện đã in băng rôn, treo với số lượng 2.200 cái và dựng Pano tuyên truyền 22 cái tại các KCN, CCN, trung tâm của 11 huyện, thành phố.
 • Từ năm 2014 Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm tư vấn Công Nghiệp (nay là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp), xây dựng website để tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước về SXSH-TKNL đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau 06 năm vận hành trang Website về SXSH: www.tuvancongnghiepdongnai.gov.vn đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với trên 760.000 lượt truy cập. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công Nghiệp đã phân công cán bộ phụ trách, xây dựng và duy trì hoạt động trang website chuyên ngành, kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối với các trang website về SXSH và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của các tỉnh trong toàn quốc.

Đánh giá hiệu quả thực hiện Chiến lược SXSH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020:

 • Quá trình triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” của Chính phủ nói chung và Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng, đã thu được những kết quả khả quan, tạo được sự lan tỏa, quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý của các sở, ban ngành, huyện, thành phố và các doanh nghiệp về SXSH.
 • Đề án “Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp”, xây dựng mô hình, hỗ trợ lập báo cáo đánh giá SXSH đã giúp doanh nghiệp theo dõi được việc giảm chi phí về nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, giảm chỉ số về môi trường, tăng năng suất lao động, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ đó làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng áp dụng SXSH trong công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 • Nhìn chung công tác triển khai Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt được mục tiêu đã đề ra, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình SXSH, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Năm 2020, với việc đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất - tiêu dùng bền vững và Chiến lược SXSH giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương đã xây dựng và đề xuất Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030. Chương trình đề ra mục tiêu tổng quát “Thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”.

 

Hình ảnh: Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược SXSH và Phát động Chương trình Hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Để tiếp tục triển khai, hỗ trợ nhân rộng mô hình SXSH và tiêu dùng bền vững, hướng tới một nền công nghiệp xanh, phát triển bền vững, trong thời gian tới ngành Công Thương Đồng Nai sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

 • Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình SXSH, hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo đánh giá SXSH để theo dõi về việc giảm chi phí về nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, giảm chỉ số về môi trường, tăng năng suất lao động, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ đó làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng mô hình áp dụng SXSH và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 • Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào SXSH, chú trọng tiến hành các nội dung quản lý nội vi, cải tiến, khắc phục một số chi tiết hoặc thay đổi một số thiết bị, chi tiết trong quy trình sản xuất… Quá trình thực hiện từ việc xây dựng kế hoạch cụ thể; triển khai thực hiện kế hoạch, giải pháp đến việc giám sát quá trình thực hiện phải được triển khai đồng bộ và theo trình tự. Kết quả về mức độ tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, mức độ giảm ô nhiễm và hiệu quả kinh tế phải được đo lường và đánh giá chính xác.
 • Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ vào sản xuất. Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường đẩy mạnh thực hiện chương trình SXSH và tiêu dùng bền vững;
 • Tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ và lợi ích thiết thực của công tác SXSH và tiêu dùng bền vững đến từng cơ sở sản xuất. Tăng cường hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Đối với các cơ sở mới thành lập phải thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động môi trường và xử lý chất thải, đối với các cơ sở đang hoạt động phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các doanh nghiệp sai phạm, đồng thời yêu cầu các cơ sở có phương án, tiến độ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.
 • Tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình SXSH, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.
 • Khảo sát tổng hợp số liệu, tổng kết đánh giá việc triển khai nhiệm vụ SXSH giai đoạn 2016 – 2020. Phân tích đánh giá những hiệu quả đạt được để nhân rộng mô hình, nhìn nhận những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục. Từ đó xây dựng kế hoạch SXSH và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025, phù hợp sát với thực tế, vận hành đạt hiệu quả cao.

Nhằm triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030” của Thủ tướng Chính phủ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp, Sở Công Thương đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt “Chương trình hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2030.                   

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news