Hoạt động tư vấn
NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” của Chính phủ nói chung và Kế hoạch Sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng, đã thu được những kết quả khả quan, tạo được sự lan tỏa, quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSH của các sở, ban ngành, huyện thị và các doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình SXSH, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu.Giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm.Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững. Để đạt được những kết quả nêu trên Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai đã triển khai rất nhiều nội dung về SXSH trên địa bàn tỉnh. Trong số các nội dung đã triển khai thực hiện những nội dung mang lại hiệu quả cao về sản xuất sạch như sau:

            Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ và lợi ích thiết thực của công tác SXSH đến từng cơ sở sản xuất qua websitecủa trung tâm. Tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo về SXSH. Thiết kế, đặt in băng rôn, pano có nội dung tuyên truyền về SXSH treo tại các KCN, CCN, các khu trung tâm của huyện, thị xã và TP.Biên Hòa. Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH lồng ghép với chương trình sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng để phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa,thông qua Bản tin Ban quản lý các khu Công nghiệp Đồng Nai. Tổng hợp thông tin, biên soạn, thuê in, phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về SXSH phát cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các DN tại các KCN, Cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng đề án “Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp”, xây dựng mô hình, hỗ trợ lập báo cáo đánh giá SXSH đã giúp doanh nghiệp theo dõi được việc giảm chi phí về nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, giảm chỉ số về môi trường, tăng năng suất lao động, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của DN. Từ đó làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng áp dụng SXSH trong công nghiệp cho các năm tiếp theo.

              Củng cố và nâng cao năng lực tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ áp dụng SXSH của Trung tâm, do Sở Công Thương làm đơn vị đầu mối, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các hoạt động có liên quan về SXSH trong công nghiệp, trực tiếp tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp và làm cầu nối giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức tư vấn với các cơ sở sản xuất công nghiệp; tham gia vào diễn đàn mạng lưới SXSH do Bộ Công Thương tổ chức; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, cập nhật cơ sở dữ liệu trong mạng lưới SXSH của cả nước;

  • Xây dựng mạng lưới hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại các huyện thị, thành phố; kết nối với các cán bộ quản lý về SXSH tại Ban Quản lý các KCN, CCN và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn của tỉnh;
  • Tổ chức các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp theo ngành nghề, địa bàn để hỗ trợ cung cấp thông tin, công nghệ SXSH; tổ chức cho các cơ sở công nghiệp tham quan các mô hình áp dụng SXSH tiêu biểu; hỗ trợ thực hiện các giải pháp nội vi SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp;
  • Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá thực hiện SXSH: Mẫu báo cáo, quy trình báo cáo; xây dựng cơ sở dữ liệu về báo cáo, hệ thống đánh giá thực hiện SXSH.
  • Khảo sát tổng hợp số liệu, tổng kết đánh giá việc triển khai nhiệm vụ SXSH theo từng giai đoạn. Phân tích đánh giá những hiệu quả đạt được để nhân rộng mô hình, nhìn nhận những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục. Từ đó xây dựng kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025, phù hợp sát với thực tế, vận hành đạt hiệu quả cao.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu khi thực hiện chương trình SXSH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã thực hiện và đã được UBND tỉnh Đồng Nai cũng như Bộ Công Thương đánh giá cao so với các tỉnh thành khác về thực hiện chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news