Tin Tức
Mời tham gia Đề án tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo năm 2023 giữa các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu

Nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất, giới thiệu sản phẩm tiếp cận với thị trường và cung cấp những mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân tại vùng nông thôn, miền núi và hải đảocác tỉnh; đồng thời, giúp người tiêu dùng ở vùng nông thôn, miền núi và hải đảo các tỉnhtiếp cận với các mặt hàng Việt Nam phong phú về chủng loại, đảm bảo về chất lượng, có giá cả hợp lý, phù hợp với thu nhập của người dân, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội và phát triển hệ thống phân phối hàng Việt.Do vậy, để xây dựng và thực hiện Đề án tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo từ nguồn kinh phí Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại;

Sở Công Thương Bình Thuận có công văn số 2575/SCT-QLTM c ngày 26 tháng 10 năm vế việc mời đăng ký tham gia Đề án tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo năm 2023 giữa các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn  Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai kính mời các đơn vị có nhu cầu tham gia xin đăng ký thông tin tham gia đề nghị nêu rõ:

- Xác nhận việc tham gia;

-Số lượng phiên chợ, địa điểm và thời gian tổ chức.

-Đơn vị giao làm đầu mối (cung cấp chi tiết thông tin người liên hệ: họ tên, chức vụ, số điện thoại, email).

Văn bản cung cấp thông tin tham gia, đề nghị quý Sở gửi về Sở Công Thương Bình Thuận trước ngày 08tháng 11năm 2022để tổng hợp, xây dựng đề án.Thông tinliên hệ, phối hợp: ông Đặng Trung Thái -Giám đốc Trung tâm Khuyến côngvà Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Bình Thuận; điện thoại: 0907698017 -0947369410.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news