Tin Tức
Mời tham gia kết nối tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công Nghiệp tỉnh Đồng Nai nhân được văn bản số 2870/SCT-TM của Sở CôngThương tỉnh Đồng Nai ngày 08/6/2021 về việc kết nối tiêu thụ sản phẩm Bí Xanh Thơm của Sở CôngThương tỉnh Bắc Kạn Trung tâm khuyến công và Tư vấn Phát triển Công Nghiệp tỉnh Đồng Nai Kính mời  các đơn vị tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có như cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm Bí Xanh Thơm của tỉnh Bắc cạn về kinh doanh, sản xuất chế biến xin liên hệ trực tiếp đến Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn (số 34 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại: 0209.3870120). Công văn và Danh sách đối mối đính kèm

 

Bí xanh thơm tỉnh Bắc Cạn

 

Zalo
news_detail-news