Tin Tức
Mời tiêu thụ sản phẩm hạt điều, đậu phộng tẩm gia vị của cơ sở Tiến Phát Long Khánh

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch và phát triển kinh tế, nhất là tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; đồng thời, ngày 09/6/2021, UBND thành phố Long Khánh ban hành Văn bản số 1982/UBND-NN về việc cung cấp đầu mối thông tin liên lạc để hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Long Khánh; ngày 15/6/2021 UBND thành phố Long Khánh ban hành Văn bản số 2066/UBND-NN ngày về việc hỗ trợ, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm chôm chôm Long Khánh gửi các sở, ngành  liên quan; hiện nay, đã có một số đơn vị, doanh nghiệp liên hệ thu mua nông sản trên địa bàn. Qua rà soát, trên địa bàn có cơ sở Tiến Phát Long Khánh (tại ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang) sản xuấthạt điều, đậu phộng tẩm gia vị. Cơ sở Tiến Phát Long Khánh thực hiện đầy đủ hồ sơ về bảo vệ môi trường, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm có chất lượng thơm ngon, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, cung cấp cho các công ty thương mại và nhà phân phối với sản lượng ra thị trường đạt khoảng 24 tấn/năm;

Sàn phẩm hạt điều tẩm ớt lá chanh

Hiện nay, cơ sở đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ đối với sản phẩmhạt điều, đậu phộng tẩm gia vị (sản lượng 3,36 tấn) do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp nên các công ty thương mại và nhà phân phối không nhận hàng nên gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh;. Nhằm hỗ trợ kịp thời khó khăn cho cơ sở Tiến Phát Long Khánh; đồng thời, giới thiệu, tìm kiếm thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hạt điều, đậu phộng tẩm gia v ịcho cơ sở; một mặt, UBND thành phố sẽ xúc tiến tiêu thụ trên địa bàn; mặt khác, UBND thành phố Long Khánh đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bưu điện tỉnh Đồng Nai, Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Hội Nông dân tỉnh,như sau:-Mời gọi các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại,... trong và ngoài tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hạt điều, đậu phộngtẩm gia vịcủa cơ sởTiến Phát Long Khánh.-Thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đề nghị cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hạt điều, đậu phộng tẩm gia vị của cơ sở Tiến Phát Long Khánh.-Đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làmviệc với Bưu điện tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ làm đầu mối liên hệ thu mua sản phẩm hạt điều, đậu phộng tẩm gia vị của cơ sở Tiến Phát Long Khánh phân phối cho các nơi có nhu cầu trên địa bàn các tỉnh.-Thông tin về sản phẩm, đầu mối liên hệ tiêu thụ có phụ lục đính kèm

 

Zalo
news_detail-news