Tin Tức
Phát triển ngành chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chế biến lâm sản là ngành sản xuất có vị trí quan trọng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là ngành có kim ngạch xuất khẩu đứng tốp đầu. Theo Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ năm 2020 đạt hơn 1,68 tỷ USD, tăng trên 180 triệu USD (tương đương hơn 11%) so với năm 2019. Đây là ngành sản xuất có vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp của tỉnh với tỷ trọng giá trị sản xuất đạt 5,87%, chiếm tỷ trọng cao nhất so với các nhóm ngành công nghiệp chủ lực khác; hằng năm đóng góp ngân sách chiếm khoảng 16% tổng tiền nộp ngân sách của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngành chế biến gỗ cũng là ngành thu hút nhiều lao động nhất trong nhóm các ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh, chiếm 38% tổng lao động của các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp với khoảng 110 ngàn lao động. Ngoài ra, còn khoảng 150-200 ngàn lao động hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, khai thác, vận chuyển cung ứng nguyên liệu chế biến gỗ tại các vùng nông thôn.

 

Theo mục tiêu Đề án “Sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai”  đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 26/01/2021, phấn đấu giai đoạn 2021-2022, kim ngạch xuất khẩu lâm sản của tỉnh tăng từ 3-5%/năm và từ giai đoạn 2023-2025 tăng trưởng bình quân đạt từ 6-8%/năm, đưa kim ngạch xuất khẩu từ gỗ, lâm sản đến năm 2025 đạt hơn 2 tỷ USD. Thu hút khoảng 30% các doanh nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp, xây dựng 02 cụm công nghiệp sản xuất chế biến gỗ và 01 trung tâm triển lãm đồ gỗ và các sản phẩm gỗ; sử dụng khoảng 200.000 lao động và lao động được đào tạo tại chỗ đạt 70%.

Mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8%/năm, sử dụng khoảng 250.000 lao động. Tiếp tục thu hút, di dời khoảng 30% các cơ sở sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp. Phát triển ngành chế biến gỗ của tỉnh theo hướng sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên rừng, thân thiện môi trường. Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ ổn định gắn với công nghiệp chế biến để hình thành các cụm công nghiệp chế biến lâm sản, ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa, phù hợp với tiềm năng và thị trường. Đẩy mạnh chế biến đồ mộc, đồ gỗ cao cấp, gỗ ghép, ván sàn, bàn ghế và các sản phẩm hoàn thiện bằng gỗ có giá trị cao. Phát triển các khu vực sản xuất chế biến gỗ truyền thống theo hướng cơ giới hóa tại các vùng nông thôn, nơi có tiềm năng cung cấp nguyên liệu.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương cũng như xu hướng thị trường trong nước và trên thế giới. Ngành chế biến gỗ tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung vào một số nhóm sản phẩm như: Nhóm đồ gỗ nội thất (các sản phẩm bàn ghế, giường tủ, giá kệ sách, ván sàn và ván nhân tạo); Nhóm đồ gỗ ngoài trời (bàn ghế, ghế băng, dù che nắng, ghế xích đu, cầu trượt,... được sản xuất từ các loại gỗ rừng trồng); Nhóm đồ gỗ mỹ nghệ (các loại sản phẩm sơn mài, các loại tượng bằng gỗ, các sản phẩm bằng gốc và rễ cây, tranh gỗ; đồ lưu niệm, bàn ghế giường tủ các loại, gỗ mỹ nghệ kết hợp song, mây, tre, trúc, vật liệu khác); Nhóm sản phẩm gỗ ván nhân tạo (các sản phẩm ván ghép thanh, ván dán, ván dăm, ván sợi); Nhóm sản phẩm gỗ kết hợp với các loại vật liệu khác.

Giai đoạn đến năm 2030 sẽ tập trung rà soát, củng cố và nâng cấp hệ thống cơ sở chế biến gỗ quy mô vừa và nhỏ, đồng thời phát triển công nghiệp chế biến gỗ quy mô lớn. Xây dựng và mở rộng các khu công nghiệp chế biến gỗ ở các vùng có khả năng cung cấp đủ nguyên liệu, ổn định, thuận lợi về cơ sở hạ tầng, đảm bảo có lợi nhuận và cạnh tranh được trên thị trường khu vực và quốc tế. Hình thành cụm, điểm chế biến gỗ, có quy mô thích hợp để liên doanh, liên kết sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, vừa tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu, vừa sản xuất các phụ kiện cho các cơ sở sản xuất khác trong vùng và là nơi đào tạo nguồn nhân lực của ngành. Sử dụng công nghệ, thiết bị phù hợp từng loại sản phẩm, chú trọng áp dụng công nghệ xử lý nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ; công nghệ tạo sản phẩm mới; công nghệ sản xuất keo dán và chất phủ mặt đáp ứng yêu cầu môi trường; các công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nguyên liệu trong sản xuất đồ gỗ, ván nhân tạo; công nghệ sử dụng phế liệu nông, lâm nghiệp, chất thải để làm nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ; công nghệ sử dụng phế, phụ liệu của công nghiệp chế biến gỗ; bảo vệ môi trường, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Từ nay đến năm 2030 sẽ tổ chức sắp xếp, củng cố lại các cơ sở hiện có, chỉ để lại các cơ sở đảm bảo tiêu chí hoặc sẽ đảm bảo các tiêu chí. Đối với những cơ sở chế biến gỗ không nằm trong các khu, cụm, điểm công nghiệp, định hướng thu hút vào các khu, cụm, điểm công nghiệp địa phương bảo đảm sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, phân bố hợp lý trên địa bàn toàn tỉnh.  Kêu gọi đầu tư xây dựng mới các cơ sở sản xuất với công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Hình thành các khu chế biến gỗ tập trung tại các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phát triển một số cơ sở doanh nghiệp sản xuất đồ mộc để tăng giá trị ngành gỗ gắn với phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ bố trí trên địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc.

Theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Hiệp hội gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Về phía Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến gỗ thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các chính sách về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, huy động các nguồn kinh phí, sử dụng hợp lý kinh phí khuyến công để hỗ trợ phát triển chế biến gỗ; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp chế biến gỗ, khuyến công, xúc tiến thương mại. Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2025, trong đó có ngành chế biến gỗ./.

Zalo
news_detail-news