Tin Tức
Phương hướng hoạt động khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Đồng Nai tháng 3/2022

1. Công tác khuyến công:

+ Theo dõi kết quả phê duyệt kế hoạch khuyến công năm 2022.

+ Tổ chức triển khai Kế hoạch Khuyến công năm 2022.

+ Hoàn chỉnh trình Sở Công Thương các Đề án khuyến công địa phương:  Tuyên truyền hoạt động khuyến công; Bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương; Hội chợ triển lãm...

 

+ Triển khai đề án “Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công”: triển khai nội dung hợp đồng cộng tác viên năm 2022.

+ Thực hiện chuyên đề khuyến công tháng 3/2022. Xây dựng Bản tin khuyến công quý I/2022. Duy trì, cập nhật website.

+ Theo dõi kết quả phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Trung tâm năm đầu ổn định (2022) giai đoạn 2022-2026.

+ Thực hiện quy trình thanh lý số tài sản và công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng; số vật tư vật liệu thu hồi do tháo dỡ công trình của trụ sở làm việc.

2. Công tác tư vấn phát triển công nghiệp:

+ Triển khai các hợp đồng đã ký kết và tìm kiếm, ký kết các hợp đồng mới thuộc lĩnh vực thiết kế quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư; Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu,tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát thi công; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công –TDT.

 

Zalo
news_detail-news