Tin Tức
Sở Công Thương Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghi lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng Khóa XIII

Sáng ngày 08  tháng 9 năm 2022, tại Hội Trường Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng Khóa XIII cho tất cả Cán bộ công chức, viên chức của các phòng, đơn vị và Đảng viên tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương. Đồng chí Trần Văn GIới -  Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị các chuyên đề của Nghị quyết

Zalo
news_detail-news