Tin Tức
Sở Công Thương triển khai kế hoạch số 3041/KH – SCT ngày 15/6/2021 về việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ngành Công Thương năm 2021

Thực  hiện Quyết định  số 1187/QĐ-UBND  ngày  09/4/2021  của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, Sở Công Thương triển khai kế hoạch số 3041/KH – SCT ngày 15/6/2021 về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện  xây dựng nông thôn mới ngành Công Thương năm 2021 Trong kế hoạch Sở Công Thương giao Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp nhiệm vụ cụ thể như: 

1. Phát triển cơ sở hạ tầng công thương :

+ Giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện: Đầu tư, quản lý vận hành, kinh doanh và khai thác Showroom trưng bày, quảng bá, bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; 

+ Hỗ trợ sản phẩm OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu trưng bày, quảng bá, bán sản phẩm thông qua showroom.

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến Quý IV/2021

2. Nâng cao năng lực của doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và năng lực tiêu thụ nông sản, hàng hóa

+ Giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công Nghiệp chủ trì, phối hợp các đơn vịcó liên quan thực hiện:

- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp–tiểu thủ công nghiệp;

- Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn (bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏhợp tác xã, tổ hợp tác, hộc á thể, trong đó có các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP) xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm; Thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói;...

Thời gian thực hiện: Quý IV/2021

Zalo
news_detail-news