Khuyến công
Tổng công ty Cao su Đồng Nai: Linh hoạt các giải pháp, đột phá trong sản xuất kinh doanh
Ngày 16/2 vừa qua, Tổng công ty Cao su Đồng Nai (Tập đoàn Cao su Việt Nam-VRG) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thực hiện tốt nhiều mục tiêu

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, ông Đỗ Minh Tuấn- Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Đồng Nai cho biết, năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn tác động, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo mục tiêu kép “vừa sản xuất, vừa chống dịch”, Tổng công ty đã đề ra các giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí giá thành, đầu tư.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh trao Cờ thi đua của Ủy ban cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai

Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh trao Cờ thi đua của Ủy ban cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai

Cụ thể, kết quả năm 2021, toàn Tổng công ty đạt sản lượng khai thác là 26.663 tấn, bằng 104,5% kế hoạch; sản lượng thu mua 8.222 tấn, đạt 102,8% kế hoạch; sản lượng chế biến 40.101 tấn, đạt 106% kế hoạch. Tổng doanh thu và thu nhập khác 1.959,56 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch. Trong đó, sản xuất, kinh doanh cao su 1.576,42 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 312,98 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 321 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Theo đó, trong năm 2022, Tổng công ty tiếp tục tinh gọn bộ máy tổ chức, hoạt động đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng bền vững; thực hiện nhanh chương trình đầu tư đổi mới và thâm canh vườn cây, phấn đấu đưa năng suất vườn cây trong toàn Tổng công ty đạt 2 tấn/ha. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, khách hàng mới; tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án mới trong chiến lược tái cơ cấu hoạt động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổng công ty cũng đề xuất, kiến nghị tỉnh Đồng Nai xem xét miễn tiền thuê đất nông nghiệp đối với cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, duy trì diện tích rừng và duy trì diện tích cao su cốt lõi trên địa bàn; quy hoạch khu vực dân cư trên địa bàn cách xa khu vực sản xuất chế biến cao su. Đồng thời tạo điều kiện đào tạo lại, bố trí việc làm cho công nhân cao su trên các vùng công nhân cao su mất việc làm do thu hồi đất cao su để thực hiện các dự án theo quy hoạch của tỉnh. Bên cạnh đó hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng Quỹ Khoa học công nghệ để nghiên cứu sản phẩm mới, các sáng kiến hợp lý hoá tổ chức sản xuất, để góp phần tạo đột phá, đẩy nhanh việc tái cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp....xem tiếp tai dây - báo congthuong

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news