Tin Tức
Tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

​Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng về nhiều mặt đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua các các ngành, các cấp đã có nhiều chính sách hỗ trợ giảm thiểu khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp tổng hợp thông tin về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19​. 

Đính kèm thông tin chi tiết các chính sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Tong hop chinh sách ho tro.pdfTong hop chinh sách ho tro.pdf

Bao gồm các nhóm chính sách:

1. Lĩnh vực Công Thương: Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đợt 3 - đang thực hiện)

2. Lĩnh vực tài chính: Chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội; Hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV.

3. Lĩnh vực bảo hiểm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

4. Lĩnh vực y tế: Quy định giảm mức thu phí đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

5. Lĩnh vực lao động: Hỗ trợ NLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

6. Lĩnh vực du lịch: Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch

​Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ, đề nghị căn cứ văn bản hướng dẫn đính kèm để liên lạc, nộp hồ sơ hỗ trợ theo quy định.

Trân trọng./. ( website:sct.dongnai.gov.vn)

Zalo
news_detail-news