Tin Tức
Triển khai công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2022

1. Công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương (thực hiện theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND):

a) Hồ sơ đăng ký xét tặng cấp tỉnh bao gồm:

- Công văn của UBND cấp huyện đề nghị xét tặng (mẫu số 4c).

- Danh sách đề nghị xét tặng (mẫu số 7a).

- Quyết định thành lập hội đồng cấp cơ sở.

- Quyết định thành lập thư ký.

- Tờ trình của Hội đồng (mẫu số 4b).

- Danh sách đề nghị xét tặng (mẫu số 7a).

- Biên bản họp Hội đồng (mẫu số 8b).

- Biên bản kiểm phiếu.

- Phiếu bầu của thành viên Hội đồng (mẫu số 6a).

- Phiếu đăng ký xét tặng (mẫu số 10a, 10b).

- Bản khai thành tích (mẫu số 2a, 2b, 2c).

- Các tài liệu chứng minh: Giấy chứng nhận, bằng khen, hình ảnh sản phẩm hoặc các tài liệu khác liên quan.

b) Số lượng và thời gian nộp hồ sơ:

- Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

- Thời gian: nộp trước ngày 30/7/2022.

- Nơi nhận: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

c) Một số lưu ý:

- Tổ chức xét tặng cấp cơ sở:

+ Thành phần hội đồng xét tặng các danh hiệu theo quy định tại điều 12 Quyết định 38/2015/QĐ-UBND.

+ Đối với các cá nhân đang hoạt động sản xuất tại các đơn vị có đầy đủ thành phần hội đồng (bộ phận công đoàn, phụ trách công tác thi đua) thì cá nhân đăng ký xét tại hội đồng đơn vị (Doanh nghiệp, Hợp tác xã,...). Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định thành lập Hội đồng đơn vị (Thành phần theo quy định) và Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng.

+ Đối với các cá nhân đang hoạt động sản xuất tại các đơn vị không đủ thành phần để thành lập Hội đồng thì hồ sơ đăng ký tại UBND xã nơi cư trú và chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng cấp xã. Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng, Thành phần Hội đồng có đại diện đơn vị nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động nghề

- Đối tượng xét tặng:

+ Chỉ xét tặng cho các cá nhân đang hoạt động sản xuất tại các Cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Chỉ xét tặng đối với các cá nhân là thợ, trực tiếp sản xuất.

- Tiêu chuẩn xét tặng:

+ Thời gian hoạt động nghề: Từ 5 năm trở lên (đối với Thợ giỏi) và 10 năm trở lên (đối với Nghệ nhân) tại 01 đơn vị. Trong trường hợp làm việc tại nhiều đơn vị thì phải có xác nhận của cả đơn vị cũ và đơn vị hiện tại.

+ Chứng minh sản phẩm trực tiếp làm ra và số lao động đào tạo, truyền nghề gửi kèm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân: có xác nhận của nơi trưng bày sản phẩm, nơi chọn sản phẩm làm mẫu phục vụ công tác giảng dạy là các sản phẩm này do chính cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trực tiếp làm ra; xác nhận của địa phương về việc cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động tại địa phương.

+ Thời gian duy trì và phát triển nghề mới (đối với danh hiệu Người có công đưa nghề về địa phương) tối thiểu là 02 năm, quy mô về lao động tối thiểu đối với nghề mới phải đạt từ 50 người trở lên.

- Biểu mẫu kèm theo hồ sơ: Lập theo biểu mẫu mới ban hành kèm theo quyết định số 20/2018/QĐ-UBND.

2. Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (Thực hiện theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND):

a) Hồ sơ đăng ký bình chọn cấp tỉnh:

- Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện kèm danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (mẫu phụ lục số 5).

- Quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận SPCNNTTB cấp huyện.

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn (mẫu phụ lục số 1).

- Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm (mẫu phụ lục số 2).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

- 03 ảnh màu sản phẩm (kích cỡ tối thiểu từ 10 x 15cm) ở 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, trên xuống)

- Bản sao hợp lệ các tài liệu liên quan (nếu có): chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; Giấy khen, bằng khen và các giấy tờ liên quan khác.

- Hồ sơ điện tử.

- Sản phẩm tham gia bình chọn. Trường hợp sản phẩm có kích thước lớn không thể gửi lên để Hội đồng đánh giá, cần có 1 hình màu khổ 25 x 35 có khung.

b) Số lượng và thời gian nộp hồ sơ:

- Số lượng: 01 bộ, kèm hồ sơ điện tử.

- Thời gian: nộp trước ngày 10/8/2022.

- Nơi nhận: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp.

c) Một số lưu ý:

- Ngoài các sản phẩm mới, cần rà soát và đăng ký lại các sản phẩm đã đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh mà Giấy chứng nhận đã hết hạn. Lưu ý các sản phẩm thuộc bộ sản phẩm chỉ tham gia một hồ sơ.

- Hồ sơ lập theo đúng biểu mẫu quy định và điền đầy đủ các thông tin, hình ảnh, các giấy tờ liên quan (có công chứng) nếu có và kèm bản hồ sơ điện tử. Hồ sơ điện tử là tập hợp các tài liệu điện tử của hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) theo định dạng dữ liệu máy tính và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu.

- Các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn phải thuộc đối tượng vừa và nhỏ theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Sản phẩm tham gia bình chọn đã được sản xuất từ 02 năm. (Tránh nhầm lẫn với thời gian hoạt động của doanh nghiệp, vì có trường hợp doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 02 năm nhưng với nhiều ngành nghề và đối với sản phẩm tham gia bình chọn chỉ mới đưa vào hoạt động sản xuất chưa được 02 năm thì không đủ điều kiện tham gia bình chọn.)

- Trường hợp sản phẩm của Cơ sở công nghiệp nông thôn là chi nhánh hạch toán phụ thuộc vào công ty mẹ ở ngoài phạm vi tỉnh Đồng Nai thì không thuộc đối tượng tham gia bình chọn.

- Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn phải có chức năng sản xuất và có địa điểm sản xuất theo quy định của pháp luật.

- Đối với nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm tham gia bình chọn cần phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trên đây là nội dung triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2022. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp, đề nghị Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa quan tâm, phối hợp thực hiện.

Trong quá trình triển khai mọi thắc mắc liên hệ:

  •  Nội dung Bình chọn sản phẩm CNNT: Chị Nhàn – Chuyên viên phòng Khuyến công, Điện thoại: 0915.503.895.

Nội dung Xét tăng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương: Chị Vân – Chuyên viên phòng Khuyến công, điện thoại: 0933.326.982.

Zalo
news_detail-news