Tin Tức
Triển khai đăng ký tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 xét trao cho TOP200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam, có khả năng cạnh tranh thành công với quốc tế; Chương tình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh; lựa chọn các thương hiệu dẫn đầu trong ngành nghề, mặt hàng chủ lực; góp phần tôn vinh, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp tiêu biể, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sở Công Thương triển khai Chương trình bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đến các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia, đề nghị gửi hồ sơ theo quy định tại công văn số 93/UBTƯ-DNT ngày 15/6/2021 của Ủy ban Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam. 

VB đính kem

Zalo
news_detail-news