Tin Tức
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2024

Chấp hành chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn phối hợp tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Được sự chấp thuận của Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị, đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trên các mặt công tác và đưa ra phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2023. Tai hội nghị đã đánh giá mặt đạt được và những tồn tại như: Công tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ được sự chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy, Ban lãnh đạo; sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân các nội dung trong quy chế được triển khai nghiêm túc góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, thi đua khen thưởng được triển khai kịp thời, đầy đủ tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Tuy nhiên, qua thực hiện cũng còn một số tồn tại như vai trò chủ động, tự giác của một vài cán bộ, viên chức trong đơn vị còn hạn chế, có biểu hiện còn thụ động, chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc để thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ quan. tiếp thu các ý kiến đóng góp của viên chức và người lao động về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng như trong các hoạt động đoàn thể trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Diệu - Bí thư Chi bộ, nhấn mạnh: Năm 2024 tiếp tục thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn (2021-2025). Vì vậy, mỗi cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm cần phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo, phẩm chất đạo đức, với nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn cơ quan Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm 2024./.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news