Tin Tức
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác khuyến công và sản xuất và chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống tại tỉnh Lâm Đồng.
Triển khai nhiệm vụ khuyến công năm 2022, ngày 22/8/2022, đoàn công tác của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác khuyến công và sản xuất và chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Lâm Đồng.
Thành phần đoàn công tác có bà Nguyễn Ngọc Diệu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai; Đại diện các phòng kinh tế/ kinh tế hạ tầng huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ và TP. Long Khánh cùng một số các cơ sở CNNT chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống.
Thông qua chuyến công tác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý QLNN về khuyến công, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh tiếp cận, tìm hiểu các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết, hợp tác kinh doanh.
Ảnh hoạt động:

 

Zalo
news_detail-news