Tin Tức
Trung tâm khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai đánh giá 6 tháng nhiệm vụ khuyến công năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Nội dung được triển khai trong cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động khuyến công trong 6 tháng đầu năm 2022, và và triển khai nhiệm vụ hoạt động khuyến công 6 tháng cuối năm 2022; trao đổi, nắm tình hình triển khai đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công tỉnh Đồng Nai, giai đoạn II (2022 -2025) đã được phê duyệt tại Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 - Chủ trì cuộc họp có lãnh đạo Sở Công Thương - Ông Nguyễn Trí Phương– Phó Giám đốc Sở và Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở;Tổ trưởng của các cộng tác viên khuyến công theo Quyết định số 36/QĐ-SCT ngày 8/3/2022 và Quyết định số 39/QĐ-SCT ngày 16/3/2022 của Sở Công Thương Đồng Nai.
 

Đồng chí Nguyện Trí Phương - Phó Giám Đốc Sở Công Thương - đang chủ trì cuộc họp

Zalo
news_detail-news