Khuyến công
Khuyến công đồng Nai: tổ chức lớp tập huấn Tăng cường khả năng kinh doanh.tại huyện Tân Phú

Triển khai nhiệm vụ khuyến công địa phương năm 2022. Từ ngày 29/9 – 30/9/2022, tại hội trường Nhà Văn Hoá xã Phú Thanh huyện Tân Phú, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Phú, Thầy Nguyễn Trường Sơn - Giảng viên cao cấp chương trình khởi sự doanh nghiệp của tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam tổ chức lớp tập huấn Tăng cường khả năng kinh doanh.

Thành phần tham dự lớp học là Cán bộ quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giám đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, chủ trang trại, Đoàn thanh niên, các doanh nghiệp tiềm năng trên địa bàn huyện Định Quán, Thông qua khoá học nhằm giúp cán bộ quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giám đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, chủ trang trại, các doanh nghiệp tiềm năng trên địa bàn huyện Tân Phú trao dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để nhận định đúng thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, phân khúc thị trường... từ đó có phương án sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh.

Zalo
news_detail-news