Hoạt động tư vấn
Đồng Nai hướng tới xây dựng thành phố thông minh.
Tại hội thảo, nhiều giải pháp tổng thể về xây dựng thành phố thông minh được đơn vị tư vấn, các chuyên gia giới thiệu, trình bày, như: hệ thống quản lý đô thị thông minh; hệ thống giao thông, chiếu sáng áp dụng công nghệ cao; hệ thống quản lý giáo dục, y tế, việc làm thông minh… Theo các chuyên gia quốc tế, để triển khai đô thị thông minh, địa phương phải có quy hoạch tổng thể, bao gồm cả nguồn lực tài chính, kế hoạch đầu tư, quản lý, vận hành các hạng mục trong quá trình xây dựng. Việc xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh cần đảm bảo tính kết nối, tương thích với các trung tâm điều hành sẵn có và tại các đơn vị được chọn thí điểm xây dựng đô thị thông minh. Từ thực tế tại các mô hình thí điểm sẽ tập hợp, nghiên cứu sâu các giải pháp, từ đó giúp lãnh đạo địa phương ban hành chủ trương cụ thể nhằm triển khai các dự án thành phần của đô thị thông minh.


Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh khẳng định: "Xây dựng đô thị thông minh đã là xu hướng thịnh hành của thế giới, đặc biệt tại những đô thị lớn. Thành phố thông minh góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiện ích. Tuy nhiên để xây dựng được mô hình đô thị thông minh, Đồng Nai phải tính toán đến tình hình thực tế của địa phương. Đây cũng là bài toán không dễ dàng". Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành từ nay đến hết quý III-2018 phải hoàn thành việc cung cấp thông tin. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối xây dựng lộ trình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh. Những vấn đề như giáo dục, y tế, giao thông, hệ thống điều hành của tỉnh, phòng cháy chữa cháy… cần phải được ưu tiên. Trong quá trình thực hiện tỉnh phối hợp chặt chẽ với AIC để đề án xây dựng Đồng Nai thành thành phố thông minh sớm được triển khai./. 

 
 
Tác giả bài viết: Ngọc Hoa
Nguồn tin: www.sxsh.vn
Zalo
news_detail-news