Đồng Nai tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018- 2020
Lượt xem: 465

Chiều ngày 31/12, Ban Điều hành Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tống kết thực hiện Chương trình giai đoạn 2018-2020 và định hướng, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025. Tới tham dự hội nghi có đồng chí Võ Văn Phi, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cho rằng để nâng cấp, hoàn thiện và phát triển sản phẩm thì ngoài các giải pháp nâng cao năng lực cho chủ thể, tỉnh đã chủ động bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ các chủ thể đổi mới, nâng cấp công nghệ, máy móc, hỗ trợ công bố chất lượng, chứng nhận chất lượng; hỗ trợ thiết kế và in ấn bao bì, nhãn mác; hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu… Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng trong giai đoạn tới, để đạt được những kết quả cao hơn nữa thì ngoài sự cố gắng của chính các chủ thể sản xuất, kinh doanh; bộ máy thực hiện chương trình các cấp cần có sự định hướng, tư vấn và hỗ trợ cần thiết phát triển cho các hộ, đơn vị sản xuất; cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất; phát triển hàng hóa làng nghề

Sản phẩm ocop trưng bày tại Hội nghị

Tại hội nghị, 11  đơn vị  và 17 sản phẩm đã vinh dự nhận chứng nhận OCOP Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại đây, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm ocop cho các đơn vị có sản phẩm đạt chuẩn ocop trên địa bàn tỉnh: Cụ thể: Siêu thị BigC ký kết 7 hợp đồng chính thức thu mua sản phẩm với 7 hộ, hợp tác xã, công ty; và ký 6 bản ghi nhớ giữa Siêu thị Lotter, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long, Công ty TNHH MTV Du lịch Thác Đá Hàn  với 6 công ty, hợp tác xã.
 

Zalo
ocop_detail-product