Mời kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên
Lượt xem: 937

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên, Trung tâm Khuyến công và Tư Vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai xin thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về danh sách sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên, chủ động liên hệ nếu có nhu cầu kết nối giao thương tiêu thụ các sản phẩm trên. -Tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh thông tin danh sách sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên đến các hộ kinh doanh tại chợ,các hộ kinh doanh đăng ký thu mua khi có nhu cầu thu mua, kết nối tiêu thụ liên hệ trực tiếp :

 

Trung tâm Xúc tiến thương mại -Sở Công Thương tỉnh Điện Biên (Địa chỉ: Tổ 04 phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; SĐT: 02153.926.186; Email: ttxttmdienbien@gmail.com; cán bộ đầu mối liên hệ: Ông Bùi Văn Nam, SĐT: 0888591222) 

+ Văn bản kém theo danh sách các sản Phẩm OCOP tỉnh Điện Biên

 

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

Trung tâm khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về danh sách sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên, chủ động liên hệ nếu có nhu cầu kết nối giao thương tiêu thụ các sản phẩm trên hoặc có nhu cầu thu mua các sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên về kinh doanh theo nhu cầu liên hệ trực tiếp:

Trung tâm Xúc tiến thương mại -Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Tổ 04 phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

SĐT: 02153.926.186; Email: ttxttmdienbien@gmail.com - cán bộ đầu mối liên hệ: Ông Bùi Văn Nam, SĐT: 0888591222

Hoặc liện hệ: Trung tâm khuyến công & TVCN - Điện thoại: 02513.943864  - đăng ký  để Trung tâm báo cáo về Sở Công Thương

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
ocop_detail-product